úterý 28. listopadu 2017

Přesun webu

Tento blog je přesunut na https://trefoil24.wixsite.com/muj-svet

čtvrtek 1. června 2017

Sen skutečností? Uvidí seStudium historie, je sice náročné, ale velmi mě naplňuje. Někdy mám sice školu do 19:30h., ale nevadí mi to. Někdo má na nočním stolku romány, nebo sci-fi, já tam mám Kosmovu kroniku, Kristiánovu legendu či životopis Jana Husa.

Už několikrát se mi povedlo psát seminární práci, která se více či méně týkala keltské kultury a Irska. Spojila jsem příjemné s užitečným. V prvním semestru to byla práce na téma "Svátek zesnulých v Česku, USA a Irsku" a v tomto semestu projekt "Irská tradiční hudba" a seminární práce týkající se irského národního děditství "Book of Kells" (Kniha z Kellsu). Při vybírání tématu jsem se vždy obávala, že mi vyučující řekne, že jsem si zvolila špatné téma a mám si zvolit jiné - nikdy se tak nestalo a já se schutí mohla pustit do práce.

Při prezentaci mé práce o Book of Kells jsem měla obavy, že jsem o tématu nenašla dost informací, protože tady v ČR je této problematice málo relevantních informací. Ale mé obavy se postupně rozplynuly. Vyučující mi řekl, že bych tuto práci mohla rozšířit a toto téma si zvolit pro svou bakalářskou práci. Stálo by prý za to "vycestovat přímo ke zdroji". Tedy přímo do Dublinu v Irsku! Mohla bych se prý zkusit přihlásit do programu ERASMUS.


Upřímě mě překvapilo, že mi to navrhl - ale velmi potěšilo. Jet do zahraničí třeba jen na týden je pro mě obtížné, protože se pohybuji na elektrickém vozíku (tedy pokud cestuji někam dál, mám obyčejný vozík a musím mít doprovod).

Celý následující den jsem o to přemýšla a snila coby kdyby. No a den na to jsem se sebrala a po výuce jela na schůzku s poradcem pro handicapované na naší univerzitě, poradit se, co mám udělat proto, abych mohla jet do Irska. Pravda, teprve sonduji, jestli by to bylo možné, ale kdo nic nezkusí, nic nemá.

Zatím to vypadá nadějně. Pokud by to vyšlo, vycestovala bych za rok a půl, ale nejprv na tom musím zapracovat.

Motto: "Následuj své sny. nic není nemožné!" Michael Flatley.

neděle 26. února 2017

Keltský stromový kalendář 4. díl - Habr

Habr je stromem lidí zrozených ve dnech:

31. 5. – 10. 6.
1. 12. – 10. 12.
Dřevo habru bývalo označováno jako železné, je to strom s nejtvrdším dřevem v Evropě. Zároveň je habr velmi odolný, nenáročný, schopný růst na všech půdách. Patří mezi původní a velmi hojné dřeviny, vyskytující se v Čechách v původních porostech již od poslední doby ledové. Bohužel však byl habr dnes na mnoha místech téměř vytlačen.

Habr je statný strom s vysokou nepravidelně klenutou korunou. Jeho kmen i spodní větve mají charakteristický vzhled, vypadají jakoby svalnaté. Možná proto, položíte-li ruku zejména na nějaký starší vzrostlý habr, můžete jasněji než u jiných stromů cítit, že je to živá bytost.

Habr má vynikající harmonizující vliv na lidi, zdržující se pod jeho korunou. Pokud vás čeká nějaká důležitá práce nebo činnost, k níž budete potřebovat mnoho duševních sil a schopnost soustředění, dodá vám je právě habr.

Lidé zrození pod vládou Habru se výborně uplatňují v profesích jako bankovní či státní úředník, nebo ve vojenských či policejních funkcích. Typickými vlastnosti habrz jsou pracovitost, poctivost a odpovědnost. Jsou to lidé, kteří mají ohromně vyvinutý smysl pro pořádek, odpovědnost a spravedlnost. Snadno se podřizují stanovenému pořádku, sami dbají na striktní dodržování zákonů i obecně přijatých pravidel. Ve všech svých životních úlohách se lidé pod vládou Habru snaží čestně a poctivě obstát, nikdy se nedopouštějí lajdáctví, nikdy překážky neobcházejí.

Z poctivého přístupu k plnění povinností však vyplývá jejich značná nerozhodnost a nedostatek vlastní iniciativy, často se totiž obávají vlastních chybných rozhodnutí. Lidé Habru neradi opouštějí vyšlapanou cestu a ověřené metody. Ve společnosti to bývají milí a příjemní lidé, kteří se nikdy neuchylují k podlému jednání. Jejich brzdou však je hluboce zakořeněná nedůvěra k lidem, které se nikdy nedokáží zcela zbavit a která jim ztrpčuje život.

Ukáznění a pracovití lidé Habru vždy ocení, jsou-li za svoji práci náležitě oceněni. Nejde jim ani tak o finance jako spíše o morální uznání. To však vede často ke ctižádosti, touze po slávě a kariéře. Úspěchy jiných v nich někdy vyvolávají závist, kterou pak dovedou špatně skrývat. V lásce vždy touží tito lidé poznat něco velkého, neobvyklého. Vždy se cítí velmi potěšeni náklonností opačného pohlaví. V manželství však lidé Habru bývají zpravidla věrní, neboť manželský slib a obecně přijatá společenská pravidla jsou jim téměř posvátná.

Lidí ve znamení Habru mívají velké sny – ať už osobní, umělecké, o kariéře nebo o slávě – a do tohoto snového světa se často utíkají. Mnohdy bývá nápadný rozdíl mezi skutečností a životem, který si vysnili. Řada habrových lidí přenáší své sny do skladeb nebo uměleckých děl, najdeme mezi nimi mnoho lidí s uměleckými vlohami. Spojí-li se jejich umělecký talent s jejich příslovečnou pílí a sebekázní, není divu, že mezi nimi najdeme známé skladatele.
čtvrtek 23. února 2017

Noční můra vozíčkáře

Včerejší den začal pohodově. Cvičení z němčiny nám začal ve 12.30h., takže ve středu si vždycky můžu přispat. 😀

Na němčinu máme rodilou mluvčí. Pro studenty němčinou skoro (nebo vůbec) nepolíbené, jako jsme my to je dost těžké. No naštěstí s tím byla vyučující obeznámena. Bylo nám řečeno (německy a jazykem zvaným "Ruce, nohy" 😭), ať se neobáváme, že, když něčemu nebudeme rozumět, není žádný problém a řekne nám to německy ... Jo, jo v pohodě, ... s angličtinou jsem na tom sice poznání lépe, než s němčinou, ale upřímně, poslouchat někoho mluvícího německy, ptát se ho na něco v angličtině a do toho přemýšlet v češtině? 😯 To bude srandy. 😆

Po němčině jsem se sbalila a jela jsem s asistentkou univerzity do knihovny vrátit knihy a půjčit si nové. Jak si tak jedu po našem severočeském městě plném malých či velkých starých dlažebních kostek zjistila jsem, že vidlice levého předního kolečka na mém elektrickém vozíku se nebezpečně kýve a kolečko se tak nedotýká země (silnice, chodníku) ... mně snad upadne kolo! 😨 - Noční můra všech vozíčkářů!

Do knihovny to mám tak 20 m, tak šup dovnitř, vrátit knížku a bezpečně zaparkovat k nějakému knihonickému PC a hledat na netu číslo 1. pomoci pro můj vozík, protože technik, kterého mám v mobilu mi to nebere. 😖 Mezitím volám domů a hlásím, co se stalo a pak volám bezbariérovému autu, které tady jezdí po městě. Dobře, volám znovu do firmy technikům tentokrát na bezplatnou linku ... konečně...  Vysvětluji problém, odpovídám na otázky a nakonec se domluvíme. Přijedou v pátek a přivezou k zapůjčení jiný elektrický vozík - kdyby náhodou bylo potřeba ten můj odvézt na opravu do Brna. 😒

Volá babička, jak se to vyřešilo (už se mi prý 20 min nemůže dovolat - ani se nedivím, když jsem tak dlouho mluvila s tím technikem). Další úkol? Volat spolužačce (jediná, na kterou mám číslo), že do pátku musím být doma, aby mě omluvila u vyučujících.

Doma jsme závadu na vozíku ještě vyfotili a obratem jsem fotky poslala tecnikům, aby věděli na co se mají připravit.

Zdroj: http://www.sunrisemedical.co.uk/powered-wheelchairs/quickie/power-wheelchairs/salsa-m

sobota 18. února 2017

Můj blog na Facebooku

Svůj blog jsem propojila s Facebookem, takže mě můžete sledovat i tam. Na stránku se dostanete i přes ikonu v pravém panelu zde na blogu v sekci ☘ Napište mi ☘

Keltský stromový kalendář 3. díl - Kaštan

Kaštan je stromem lidí zrozených ve dnech:

10. 5. – 20. 5. 
11. 11. – 20. 11.
Kaštan byl vždy ceněný strom a bývá často vysazován v parcích a zahradách. Je to strom, který doslova kypí energií, jíž obdarovává každého, kdo spočine pod jeho rozložitou korunou. Dodnes je oblíbeným stromem venkovských zahrad, kde si často lidé kolem kmene kaštanu staví lavičku. Stejně tomu bývá i na návsích.

Lesklé hnědé plody „koňského“ kaštanu se nosí v kapse jako talisman a připisuje se jim ochranné působení na majitele. Trvá však pouze tak dlouho, pokud plod neztratí svůj lesk. Nejsilněji tak působí kaštany darované dítětem. Vzpomeňte také na zvířátka z kaštanů.

Vyvařená kůra kaštanu sloužila jako koupel při poruchách prokrvení, neboť obsahuje látky, které zpevňují stěny cév a zlepšují prokrvení jemných vlásečnic. Výborná koupel se též odjakživa připravovala z plodů (koňských kaštanů), neboť pomáhá nemocným revmatismem a dnou. Kaštan obsahuje také látky, které chrání pokožku proti slunci.

Ve starých dobách byl v našich zemích mnohem častější a Kelty i oblíbenější kaštan jedlý (Castanea sativa). Jeho plody jsou po upražení jedlé, navíc jeho dřevo je velmi trvanlivé a nenapadají je škůdci. Odvar z květů kaštanovníku jedlého měl prý osvobozující účinek, je určen pro lidi, kteří svoji situaci vidí jako bezvýchodnou a dlouho nenacházejí řešení.

Kaštan (správně jírovec) je strom houževnatě bojující o svůj prostor, okolí však dokáže štědře obdarovat svými plody i pohodou ve stínu jeho koruny. Lidé Kaštanu mají hluboce zakořeněný smysl pro spravedlnost a jsou schopni úporně bojovat, pokud věc považují za správnou. Jsou však velmi rozvážní, sebekritičtí a nikdy se nenechají strhnout k ukvapeným rozhodnutím.

Lidé zrození pod vládou kaštanu bývají houževnatí, umínění a zásadoví. Jsou považováni za umíněnce, kteří se své pravdě nezpronevěří ani za cenu vlastního zesměšnění. Nejsou to však nesnesitelní tvrdohlavci, mívají často smysl pro humor, který nejeden rozpor dokáže vyléčit. Lidé zrození pod vládou Kaštanu jsou věrní svým zásadám a nikdy je nemění. To se pak projevuje i v lásce – nesnadno a nepříliš často se opravdu zamilují, jsou nároční ke svým partnerům, avšak jakmile se jednou pro někoho rozhodnou, neopustí ho už nikdy v životě.

Lidé Kaštanu mají v podstatě dvě možné podoby osudu. Buď se brzy dostanou velmi vysoko a pak žijí spokojený a většinou velmi užitečný život, nebo se neustále potýkají s mnoha překážkami a těžko si hledají své místo ve společnosti.


čtvrtek 16. února 2017

Příprava na nové tvoření - ubrouskovou techniku

Zdravím,

slíbila jsem si, že si po "Zkouškovém" udělám malou radost a koupím pastelky Progresso na ty svoje omalovánky, ale protože jsem si v den poslední zkoušky zapomněla doma peněženku, takže z toho nebylo nic a vše dopadlo jinak ...😁

Včera jsem objevila v internetovém obchodě dřevěnou krabičku na kapesníčky. Nikdy předtím jsem to neviděla (papírové kapeníčky jsem vdy kupovala v té papírové krabičce). A protože jsem člověk tvořivý, začala jsem přemýšlet jak a čím krabičku pomalovat či jinak ozdobit. V jedné Facebookové skupince mi dali pár dobrých nápadů a já se rozhodla pro ubrouskovou techniku - decoupage.

http://www.svetcz.cz/krabicka-na-kapesniky-na-decoupage-kapes4

Večer jsem na YouTube shlédla pár videí na téma decoupage a dnes ráno jsem našla internetový obchůdek, kde mají potřebné věci pro tuto techniku.

Kromě krabičky na kapesníčky, jsem do virtuálního nákupního košíku přihodila ještě lepidlo+lak, ještě pak dřevěnou kasičku (třeba do ní v budoucnu něco i našetřím - až jí dodělám podle svého😛) a přidala jsem tam ještě moc pěknou washi pásku (ta bude k jinému využití 😊). Teď jen vyplnit údaje a odelat. Přiznám se, že to dělám poprvé, tak snad bude vše ok. Do minutky mi přišly platební pokyny ... zaplaceno a teď jen čekat na balíček.

Akrylouvou bílou barvu a pěkné ubrousky najdu u nás v papírnictví a v galanterce (tam prodávají ubrousky po kusech ane celé balíčky). 😊

Takže, než se letní semestr rozjede, mám na víkendy o zábavu postaráno. Nevím, jak se to vydaří, ale moc se těším.😁